Biura podróży i agenci, którzy odsprzedają same noclegi, mogą płacić VAT tylko od marży – stwierdził NSA w dwóch wczorajszych wyrokach.
Równie korzystnie dla tej grupy podatników Naczelny Sąd Administracyjny orzekł 26 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I FSK 26/15). Uznał, że odsprzedaż usług hotelowych może być opodatkowana w uproszczony sposób także wtedy, gdy odsprzedawany jest sam nocleg (co najwyżej ze śniadaniem), bez żadnych dodatkowych świadczeń i atrakcji. Uznał, że zakwaterowanie nie składa się wyłącznie z noclegu, bo klient czerpie także inne korzyści, wynikające choćby z położenia obiektu i standardu pokoju.
Skutek wyroków NSA jest taki, że podmioty z branży turystycznej, które nabywają usługę noclegową np. od hotelu za 108 zł (w tym 8 proc. VAT), a następnie ją odsprzedają na potrzeby opodatkowania, odliczą od swojej ceny całe 108 zł. VAT należny liczą od samej tylko marży.
Wczorajsze wyroki dotyczyły spółki z branży turystycznej, która oprócz typowych usług turystycznych odsprzedawała także same noclegi. Kupowała je od globalnych dostawców usług turystycznych. Spór toczył się o to, czy przy odsprzedaży noclegów wolno jej wystawiać fakturę VAT marża.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że nie ma takiej możliwości. Uważał, że sam tylko nocleg w hotelu nie może być uznawany za usługę turystyczną i dlatego powinien być opodatkowany na zasadach ogólnych. Dodał, że odsprzedaż noclegów mogłaby być rozliczana na uproszczonych zasadach tylko wtedy, gdyby nocleg był połączony z innymi usługami, takimi jak wyżywienie, transport, organizacja czasu turysty. Wtedy byłoby to świadczenie kompleksowe. Odsprzedaż samego noclegu powoduje zaś, że do hotelu przyjeżdża klient, a nie turysta – stwierdził fiskus.
Spółka się z tym nie zgadzała. Zwracała uwagę na to, że ustawa o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 187 ze zm.) wymienia wśród nich także usługi hotelarskie.
Rację przyznał jej Wojewódzkim Sąd Administracyjny w Warszawie. Odwołał się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. akt C-163/91), który potwierdził, że procedura VAT marża obejmuje agentów turystycznych i biura podróży również wtedy, gdy oferują jedynie samo zakwaterowanie.
Tak samo orzekł NSA. Wbrew stanowisku fiskusa stwierdził, że usługa turystyczna wcale nie musi składać się z kilku świadczeń. Jest nią także nocleg odsprzedawany przez agentów i biura podróży.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 15 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 1578/15, I FSK 1554/15.