Po raz kolejny NSA potwierdził, że jeśli podatek od pożyczki nie zostanie zapłacony przed wszczęciem kontroli, to trzeba go będzie uregulować według sankcyjnej stawki.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który twierdził, że brał pożyczki w celach prywatnych. W ciągu roku miał pożyczyć ponad milion złotych. Nie zapłacił jednak 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. Powinien był to zrobić w ciągu 14 dni. Potem twierdził, że nie wiedział, iż prywatne pożyczki są opodatkowane.
Gdy jednak dostał zawiadomienie o wszczęciu kontroli w zakresie nieujawnionych dochodów, od razu przypomniał sobie o pożyczkach i zapłacił PCC wraz z odsetkami za zwłokę. Fiskus stwierdził jednak, że na zapłatę 2-proc. podatku było za późno, bo doszło już do wszczęcia postępowania kontrolnego. Zażądał więc daniny w wysokości 20 proc.
Powołał się przy tym na art. 7 ust. 5 ustawy o PCC. Zgodnie z nim „stawka podatku wynosi 20 proc., jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony”.
Podatnik twierdził, że przepis ten trzeba interpretować inaczej. Przekonywał, że skoro zdążył zapłacić podatek zanim przyznał się do pożyczek, to obowiązuje go stawka 2 proc.
Przegrał jednak w sądach obu instancji. Zarówno WSA w Łodzi, jak i NSA uznały, że rację ma organ podatkowy i że zapłata podatku po wszczęciu postępowania kontrolnego nie uratuje podatnika przed 20-proc. sankcyjną stawką PCC.
Tak samo NSA orzekł w innych wyrokach, np. z 11 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 1967/14) czy 29 czerwca 2016 r. (sygn. akt II FSK 1550/14). Obie sprawy dotyczyły podatniczek, wobec których fiskus wszczął postępowania w sprawie nieujawnionych dochodów. Obu groziła więc sankcyjna 75-proc. stawka PIT. Obie postanowiły więc zapłacić zaległy podatek od pożyczek, a dopiero potem przyznać się przed fiskusem, skąd wzięły pieniądze. Musiały jednak zapłacić 20 proc. PCC.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 25 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 4068/14, II FSK 4069/14, II FSK 4070/14, II FSK 4085/14, II FSK 4086/14.