Kto chcąc udowodnić pochodzenie majątku, powoła się w urzędzie skarbowym na starą umowę kupna praw do ogródka działkowego, nie zapłaci karnego 20-proc. podatku – wynika z interpretacji dyrektora KIS.
Chodziło o kobietę, która w sierpniu 2003 r. kupiła za 25 tys. zł prawa do działki (altany) wraz ze znajdującymi się na niej nasadzeniami i urządzeniami. Działka znajdowała się na terenie rodzinnych ogródków działkowych.
Kobieta nie zarejestrowała umowy w urzędzie skarbowym ani nie opłaciła podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), bo jak tłumaczyła, nikt w Polskim Związku Działkowców nie powiadomił jej, że ma taki obowiązek.
W 2016 r. sprzedała prawa do działki, a od dochodu ze sprzedaży zamierzała zapłacić podatek dochodowy. Obawiała się jednak, że fiskus zainteresuje się, w jaki sposób weszła w posiadanie działki. Postanowiła powołać się w urzędzie na umowę z 2003 r. i zapłacić zaległy PCC. Nie przeszkadzało jej to, że od tamtej pory minęło już 5 lat i zasadniczo doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego. Sądziła, że w razie powołania się na dawną umowę obowiązek zapłaty daniny powstanie na nowo, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o PCC. Liczyła na to, że w takiej sytuacji zapłaci podatek według stawki 2 proc.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał jej rację tylko częściowo. Potwierdził, że gdy podatniczka powoła się na dawną umowę, to obowiązek podatkowy powstanie na nowo. Tym samym powinna ona w ciągu dwóch tygodni bez wezwania z urzędu skarbowego sama obliczyć i wpłacić podatek. Będzie on jednak niższy, bo nabycie praw majątkowych do działki jest opodatkowane według stawki 1 proc. (a nie 2 proc.).
Dyrektor KIS potwierdził, że w tym wypadku nie będzie sankcyjnej 20-proc. stawki, bo ma ona zastosowanie tylko w razie powołania się przed urzędem na przedawnione pożyczki, umowy depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-2-1.4514.677.2016.3.MD.