Rozliczenie osoby pracującej wyłącznie sezonowo dokonuje się w sposób identyczny jak innych podatników.

Wakacje to okres, w którym szczególnie uczniowie i studenci podejmują pracę sezonową. Osoby, które pracują i zarabiają tylko latem, mają takie same obowiązki podatkowe co osoby aktywne zawodowo przez cały rok podatkowy. Dotyczy to m.in. konieczności sporządzania zeznania rocznego.

Maciej Koniuszewski z Izby Skarbowej w Szczecinie wyjaśnia nam, że podstawą sporządzenia zeznania jest informacja PIT-11 przesłana przez pracodawcę podatnika do końca lutego następnego roku lub 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez pracownika, gdy obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w ciągu roku.

– Uwzględniając kwotę wolną od opodatkowania, wynoszącą 3091 zł, podatek do zapłaty nie powinien być wysoki i przeważnie podatnikowi przysługiwać będzie zwrot nadpłaconego podatku – wyjaśnia Maciej Koniuszewski.

Nasz rozmówca dodaje, że ponadto osoby pracujące tylko sezonowo mogą korzystać bez ograniczeń ze wszelkich przewidzianych w ustawie o PIT preferencji, takich jak np. możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem.

W rozliczeniu można dokonać odliczeń od dochodu (np. na internet – limit do 760 zł) lub od podatku (np. ulga z tytułu wychowywania dzieci – limit 1112,04 zł na dziecko).

– Wyjątek od ogólnych zasad opodatkowania dochodów z pracy stanowią nieprzekraczające 200 zł umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, których nie łączy się z pozostałymi dochodami, a pracodawca pobiera od nich 18-proc. podatek ryczałtowy – podkreśla Maciej Koniuszewski.

Przypomina również, że osiągnięcie jakiegokolwiek dochodu opodatkowanego rodzi obowiązek złożenia zeznania rocznego. Uwzględnić przy tym trzeba również dochody uzyskane za granicą, jeśli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje odliczenie proporcjonalne podatku zapłaconego za granicą lub podwyższenie stopy procentowej, a podatnik osiągnął jednocześnie dochód podlegający opodatkowaniu w Polsce.