Student, który zarabia podczas wakacji, musi rozliczyć się z urzędem skarbowym według takich samych zasad, które dotyczą osób pracujących przez cały rok.
Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że musi być rozliczony przez każdą osobę fizyczną, która osiąga dochód. Dotyczy to także studentów, którzy uzyskują dochody z pracy w wakacje lub dorabiają w trakcie studiów.
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.