Działalność sezonowa nie jest zdefiniowana w ustawach podatkowych ani nie jest stworzony dla niej specyficzny tryb rozliczeń podatkowych. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność przez część roku, ma identyczne obowiązki podatkowe jak ten, który zajmuje się biznesem przez cały rok. Oznacza to, że, co do zasady, podatnik prowadzący sezonową działalność gospodarczą, podobnie jak każdy inny podatnik, który wybierze opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali PIT lub według 19-proc. stawki PIT, zgłasza działalność do ewidencji działalności gospodarczej. Jest także zobowiązany prowadzić księgę przychodów i rozchodów oraz składać zeznanie roczne. Ponadto podatnik ma obowiązek zapłaty ryczałtu (gdy wybrał opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym) lub wpłaty stałej kwoty miesięcznej podatku (gdy wybrał kartę podatkową). Powinien również składać odpowiednie deklaracje w trakcie roku (np. podatnik VAT). Ma także obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Podobnie jest z osobami, które pracują w okresie letnim na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, np. o dzieło lub zlecenia. Dochody uzyskane z tych tytułów są opodatkowane.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Drobnych zleceń

Praw majątkowych

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Obowiązki przy pracy sezonowej.