Jego stanowisko nie jest wprawdzie wiążące dla sędziów unijnego trybunału, ale w praktyce często kierują się oni wskazówkami rzecznika przy wydawaniu wyroku.
Opinia rzecznika dotyczy wprawdzie sporu duńskiego przedsiębiorcy z tamtejszym fiskusem, ale może mieć znaczenie także dla polskich firm, ze względu na harmonizację przepisów o VAT w całej Unii Europejskiej.