Tak wynika z opublikowanego właśnie projektu nowelizacji rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 25 marca 2020 r., dotyczącego obniżonych stawek VAT i warunków ich stosowania (Dz.U. poz. 527 ze zm.)
Darowizny i nieodpłatne usługi