Do końca 2021 r. darowizny towarów związanych z ochroną zdrowia, a także nieodpłatne świadczenie usług remontowych, modernizacyjnych i termomodernizacyjnych w budynkach należących do podmiotów leczniczych będą objęte zerową stawką VAT.

Tak wynika z opublikowanego właśnie projektu nowelizacji rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 25 marca 2020 r., dotyczącego obniżonych stawek VAT i warunków ich stosowania (Dz.U. poz. 527 ze zm.)
Darowizny i nieodpłatne usługi
Darowizny wyrobów medycznych (np. środków dezynfekujących, testów diagnostycznych, środków ochronnych takich jak maseczki, rękawice czy kombinezony) będą z 0 proc. VAT, jeśli trafią do organizacji pożytku publicznego na podstawie pisemnej umowy zawartej między stronami. OPP powinna natomiast jako pośrednik nieodpłatnie przekazać otrzymane towary na rzecz podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Kopia umowy o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz podmiotów leczniczych powinna trafić do darczyńcy.
Podobnie wyglądają warunki niezbędne do skorzystania ze stawki 0 proc. VAT w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy, robót konserwacyjnych lub montażowych w budynkach podmiotów leczniczych. Usługodawca musi zawrzeć pisemną umowę o realizacji tych usług z OPP i posiadać potwierdzenie od podmiotu leczniczego, że zostały one wykonane.
Środki dla rolnictwa
Niezależnie od tego projekt zakłada, że do 30 kwietnia 2022 r. obniżoną 8-procentową stawką VAT będą objęte środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu, podłoża do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych), inne niż wymienione w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Preferencja ta ma związek z wejściem w życie od lipca 2020 r. nowej matrycy stawek VAT.
Zgodnie z matrycą preferencją są objęte jedynie nawozy i środki ochrony roślin (zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej), a także ziemia ogrodnicza bez względu na kody CN. Resort rolnictwa apelował jednak do Ministerstwa Finansów, aby przywrócić stawkę 8 proc. VAT na środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu i podłoża do upraw. Przekonywał, że podwyżka podatku w tym zakresie daniny przełożyła się na wzrost kosztów produkcji płodów rolnych. Ponadto – tłumaczył – grozi też obniżeniem żyzności gleb i ograniczeniem produkcji roślinnej.
Nowa preferencja ma obowiązywać wyłącznie do 30 kwietnia 2022 r., bo do tego czasu ma zakończyć się „weryfikacja zakresu stosowania stawek obniżonych w odniesieniu do środków wykorzystywanych w produkcji rolnej w oparciu o założenia i cele przyjęte w Europejskim Zielonym Ładzie”.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – w konsultacjach publicznych