Osoba uprawniona do spadku może otrzymać zwrot części podatku zawartego w zakupionych materiałach budowlanych przez spadkodawcę, gdy posiada faktury VAT.
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) spadkobierca przejmuje określone przepisami prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Jednym z takich przypadków jest zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych przez nabywcę do budowy lub remontu lokalu mieszkalnego. W takiej sytuacji uprawnionym do wystąpienia o zwrot VAT w przypadku udokumentowania poniesionych wydatków na podstawie faktur VAT wystawionych dla osoby fizycznej będzie też spadkobierca.

Podatnicy, obliczając przysługujący im limit na dzień składania wniosku o zwrot VAT (VZM-1), uwzględniają cenę ostatnio ogłoszoną przed kwartałem jego złożenia