Resort finansów nie widzi problemu w niekorzystnym obciążeniu osób dziedziczących np. jednostki funduszy. Zmian chcą TFI i domy maklerskie.
Gdy otrzymamy w spadku jednostki funduszu inwestycyjnego (lub akcje) i sprzedamy je za 10 tys. zł, zapłacimy 1,9 tys. zł podatku. W przypadku funduszy taki podatek (19 proc.) policzy nam i odprowadzi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. I nie ma znaczenia, że spadkodawca na zakup jednostek musiał przeznaczyć np. 6 tys. zł, a więc realny dochód z inwestycji wynosi nie 10, lecz 4 tys. zł. Gdyby spadkodawca żył i sam sprzedał jednostki, zapłaciłby 760 zł podatku.

TFI i IDM chcą noweli