Fiskus uważa, że tylko spadkodawca ma prawo do odliczeń, które nie może przechodzić na spadkobiercę.
Sądy administracyjne wydają różne wyroki dotyczące przechodzenia praw podatkowych po spadkodawcy, np. różnego rodzaju ulg (odliczeń i kosztów). Dlaczego z jednej strony spadkobierca ma prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane kupione przez zmarłego podatnika, ale już nie może odliczyć kosztów nabytych przez niego instrumentów finansowych.
Dla podatników takie różne traktowanie praw spadkobierców jest niezrozumiałe. Przepisy wyraźnie przewidują sukcesję podatkową, na podstawie której spadkobierca przejmuje przewidziane majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.