Osoby, które przed końcem przyszłego roku upomną się o VAT, a także ci, którzy już go odzyskują, będą mogli wyczerpać przysługujące im limity w kolejnych 5 latach. Zasada praw nabytych będzie bowiem, jak twierdzi ministerstwo, respektowana.

Mikołaj Karpiński, rzecznik prasowy resortu, zastrzega, że propozycje te nie są jeszcze uzgodnione w ramach rządu. Wkrótce mają być przedmiotem konsultacji z Ministerstwem Finansów w toku formalnych uzgodnień międzyresortowych.

Obecnie podatnicy tytułem zwrotu VAT mogą otrzymać maksymalnie ponad 15 tys. zł, w przypadku gdy kupują materiały na użytek prac niewymagających pozwolenia na budowę, i 35 tys. zł – przy pozwoleniu na budowę. Nie muszą odzyskiwać tych kwot jednorazowo, mogą występować o pieniądze wielokrotnie (nie częściej niż raz w roku). Limity te (systematycznie waloryzowane) są do wykorzystania w ciągu 5 lat od złożenia pierwszego wniosku. A po pięciu latach się odnawiają – znów można, jeśli ma się podstawy, występować z wnioskami o zwrot VAT w ramach nowych limitów.

Teraz o odnowieniu nie będzie mowy. A ci, którzy nie zdążą z pierwszym wnioskiem do końca 2013 r., w ogóle nie otrzymają zwrotu VAT.

W ocenie Piotra Lissa, doradcy podatkowego, partnera w RSM Poland KZWS, system zwrotu VAT spełnił już swoją funkcję, łagodząc skutki podwyższenia podatku po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Przygotował też podatników do tego, że kiedyś (ten czas właśnie nadszedł) koszt materiałów budowlanych będzie wyższy.

– Biorąc pod uwagę, że przepisy były wprowadzane w 2006 r. i w założeniu miały obowiązywać tylko przez 2 lata, a wytrwały ponad 6 lat, uznać należy, że ich likwidacja jest uzasadniona – argumentuje nasz rozmówca.

Piotr Liss przypomina też, że kupując usługę wraz z towarem, nadal można będzie korzystać z 8-proc. stawki VAT. Tym samym likwidacja zwrotu może być korzystna dla usługodawców. Inni eksperci są bardziej krytyczni.

Innymi słowy, respektowane mają być ich prawa nabyte. Tak wynika z propozycji Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM). To ten resort przygotowuje projekt odpowiedniej ustawy. Mikołaj Karpiński, rzecznik prasowy ministerstwa, przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami limity określające kwoty, jakie mogą być zwrócone, dotyczą okresów pięcioletnich – liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku.

– Propozycja MTBiGM, skierowana do konsultacji społecznych 8 listopada, zakłada zachowanie tych zasad dla podatników, którzy zwrócili się lub zwrócą o zwrot VAT w okresie do końca 2013 r. – tłumaczy Karpiński. Oznacza to, że budżet ponosiłby wydatki związane z funkcjonowaniem systemu jeszcze do końca 2018 r. – Na ten moment dokument ten nie jest jeszcze przedmiotem uzgodnień międzyresortowych – informuje Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów.

Jak wskazuje Przemysław Kilim, doradca podatkowy w KPMG, biorąc pod uwagę, że decyzje o budowie lub remoncie planuje się z dużym wyprzedzeniem, a tego rodzaju inwestycje są długotrwałe, jakiekolwiek zmiany dotyczące zwrotu VAT powinny być zaproponowane i wprowadzone odpowiednio wcześnie, a ustawodawca powinien zachować prawa nabyte.

– Dlatego też pozytywnie należy ocenić propozycję, aby osoby, które po raz pierwszy zwrócą się o zwrot VAT w 2013 r., miały prawo do wykorzystania ustawowych limitów w ciągu pięciu lat – komentuje ekspert KPMG.