Przenoszenie na następne okresy rozliczeniowe VAT do odliczenia nie może skutkować przedawnieniem prawa do pomniejszenia należnego podatku – twierdzą eksperci.
Nasz czytelnik w latach 2004 – 2008 budował elektrownię wiatrową. Ze względów ekonomicznych postanowił sprzedać środek trwały w budowie ze stawką podstawową VAT (obecnie 23 proc.). Ponieważ nie notował sprzedaży, co miesiąc VAT do odliczenia przenosił na następny okres rozliczeniowy. Po sprzedaży elektrowni w deklaracji VAT-7 za lipiec 2012 r. wykazał podatek do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 180 dni w wysokości 80 tys. zł. Efektem było wszczęcie kontroli podatkowej przez naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.
W początkowej fazie kontroli urzędnicy uznali, że VAT podlega zwrotowi. Jednak po konsultacjach, w tym z pracownikami organu drugiej instancji, tj. Izby Skarbowej w Szczecinie, ostatecznie uznali, że roszczenie o zwrot VAT się przedawniło. W trakcie czynności kontrolnych nasz czytelnik wezwał urzędnika – jak twierdzi bezskutecznie – do wskazania podstawy prawnej uniemożliwiającej odliczenie VAT.