Minister finansów chce, aby od 1 stycznia 2013 r. przedsiębiorcy mogli wystawiać faktury zbiorcze, dokumentujące transakcje dokonane w ciągu miesiąca.
Będzie to możliwe pod warunkiem, że taka faktura zostanie wystawiona najpóźniej ostatniego dnia miesiąca. Obecnie faktura musi być sporządzona w terminie siedmiu dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
Ułatwienia w tym zakresie zostały zaproponowane w opublikowanym projekcie zmian przepisów wykonawczych. Dokument ten przewiduje również wprowadzenie faktur uproszczonych, gdy kwota należności ogółem nie przekroczy 450 zł albo 100 euro dla kwot wyrażonych w euro. Nie będzie ona zawierała kompletu danych. Dane będą swoim zakresem zbliżone do tych, jakie teraz są wymagane na paragonie fiskalnym.