Osoby, które chcą wysłać deklaracje VAT-7 lub PCC-3 przez internet bez e-podpisu, muszą pamiętać o aktualnym formularzu podatkowym oraz pobraniu poświadczenia odbioru.
Od początku października podatnicy mogą przesyłać nowe rodzaje deklaracji bez stosowania podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem. Chodzi o deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz PCC-3. Podatnicy mają dwa sposoby do wyboru. Pierwszy, nieco bardziej uciążliwy, polega na pobraniu formularza interaktywnego. Drugi to możliwość wypełnienia deklaracji w specjalnej aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów (e-Deklaracje Desktop). W obu przypadkach podatnik musi mieć na swoim komputerze zainstalowany program Adobe Reader. Można go pobrać ze strony internetowej producenta, a link do tej strony znajduje się na stronie www.e-deklaracje.gov.pl (dalej: strona e-Deklaracje). Co więcej, konieczne jest również pobranie (z tej samej strony WWW) specjalnej wtyczki plug-in.
Dodatkowo podatnicy, którzy zdecydują się skorzystać z aplikacji e-Deklaracje Desktop, muszą zainstalować na komputerze środowisko Adobe Air. Podatnicy znajdą wszystkie linki na stronie e-Deklaracje.

Formularz interaktywny

Osoby, które zainstalowały niezbędne oprogramowanie na swoim komputerze i zdecydowały się na formularze interaktywne, muszą je pobrać ze strony Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) lub ze strony e-Deklaracje. Wyglądają one tak samo jak formularze papierowe. Podatnik musi następnie wypełnić formularz, czyli podać dane osobowe, identyfikator podatkowy, uzupełnić kwotę podatku i inne pola. W formularzach pojawiają się również podpowiedzi, które pozwalają podatnikowi prawidłowo uzupełnić dane. Jeśli przykładowo podatnik wypełnia deklarację VAT-7 i chce złożyć wniosek o zwrot VAT, to wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole, aby pojawił się dodatkowy formularz. Podobnie należy postąpić, jeśli chcemy dodać załącznik. Wystarczy wpisać liczbę załączników w deklaracji.
Po uzupełnieniu wszystkich danych warto skorzystać z opcji „Sprawdź poprawność”, a następnie przystąpić do podpisania formularza. W tym celu trzeba podać pięć danych: imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz kwotę przychodu z zeznania PIT złożonego dwa lata wcześniej (czyli za rok 2010). Po podpisaniu e-deklaracji należy ją wysłać do urzędu skarbowego. Jeśli system przyjmie formularz (wszystkie dane będą wpisane poprawnie), to powinien wydać numer referencyjny. Należy go zapisać. Po wysłaniu deklaracji podatnik musi pamiętać jeszcze o pobraniu urzędowego poświadczenia odbioru (jest to dowód złożenia deklaracji, traktowany na równi np. z dowodem nadania listu poleconego). W tym celu trzeba będzie wpisać numer referencyjny.

Aplikacja desktopowa

Podatnicy, którzy zdecydują się na aplikację e-Deklaracje Desktop, mogą pobrać ją ze strony e-Deklaracje. Następnie trzeba ją zainstalować i uruchomić na komputerze. Podatnik, który chce przystąpić do wypełnienia deklaracji VAT lub PCC, musi wejść w okno „Katalog formularzy” i wybrać odpowiednią deklarację. Następnie należy ją wypełnić, podpisać i wysłać do urzędu. Po otrzymaniu numeru referencyjnego należy go zapisać. Kolejnym krokiem jest pobranie urzędowego poświadczenia odbioru. W tym celu należy wejść w okno „Moje rozliczenia” i kliknąć w zakładkę „wysłane”, a następnie „pobierz UPO”. Po otrzymaniu poświadczenia (urząd ma 24 godziny na jego wydanie) należy zapisać je na komputerze lub wydrukować. Warto również zapisać deklarację.