Z analizy najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że podatnicy mają problemy z dostosowaniem stawki VAT do robót polegających w praktyce na dostawie towarów z montażem. Chodzi przykładowo o montaż rolet i markiz zewnętrznych, wymianę stolarki budowlanej, urządzeń grzewczych, zmianę pokrycia dachu czy montaż elementów stałej zabudowy kuchennej.

Wymogi ustawowe

Zbigniew Błaszczyk, doradca podatkowy w Tax-US Doradztwo Podatki, wyjaśnia, że zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) obniżoną 7-proc. stawkę VAT stosujemy do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Jak wynika z kolei z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, za obiekty objęte tym programem uważa się budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 mkw., i lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 mkw.

Jak mówi Tomasz Michalik, doradca podatkowy i partner w MDDP, obniżona 7-proc. stawka obowiązuje bezterminowo. Jedynie w okresie do 31 grudnia 2013 r. została podniesiona do 8 proc. Jak dodaje, minister finansów w rozporządzeniu z 4 kwietnia 2011 r. (Dz.U. nr 73, poz. 392) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT, w par. 7 określił, że stawką 8-proc. można opodatkować również roboty konserwacyjne dotyczące budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Zgodnie z par. 7 ust. 2 rozporządzenia przez roboty konserwacyjne rozumie się te, które mają na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części – inne niż remont.

W efekcie, jak mówi Tomasz Michalik, bezterminowo ustawodawca pozwolił stosować niższą stawkę VAT do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów zaliczanych do społecznego programu mieszkaniowego oraz dodatkowo – w okresie do 31 grudnia 2013 r. – do robót konserwacyjnych.