Podział gruntu, jego uzbrojenie i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, a następnie podjęcie działań marketingowych wykraczających poza zwykłe formy ogłoszenia świadczą o prowadzeniu działalności gospodarczej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła rolnika, który zamierzał sprzedać kilkanaście działek rolnych przekwalifikowanych na budowlane. Wcześniej, ze względu na brak zainteresowania potencjalnych nabywców postanowił dokonać podziału geodezyjnego, a następnie wystąpił o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Podjął również działania zmierzające do wybudowania sieci wodociągowej. Wszystko to pozwoliło mu szybciej znaleźć kupców. Działki zostały sprzedane jako niezabudowane.
Spór toczył się o to, czy sprzedaż kilkunastu działek przekwalifikowanych na budowlane, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podlega opodatkowaniu VAT.