Istnieją wątpliwości co do zwolnienia z PIT szkoleń odbywanych przez pracowników urzędów pracy, lecz trudno je kwestionować, bo resort sam wydał w tej sprawie korzystną dla nich interpretację ogólną – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny
Chodziło o dyrektorów i pracowników powiatowych urzędów pracy wysłanych na szkolenie organizowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenie miało im pomóc w aktywizacji osób bezrobotnych.
Organizatorem był wojewódzki urząd pracy. Uważał on, że nie musi z tego tytułu pobierać od pracowników zaliczek na podatek. Powoływał się na art. 21 ust. 1 pkt 118 b ustawy o PIT, który zwalnia z podatku wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych otrzymanych na podstawie tej ustawy. Jednocześnie tłumaczył, że obowiązek organizowania, prowadzenia i finansowania szkoleń pracowników nakłada na niego ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.).
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy był innego zdania. Wyjaśnił, że ustawa ta jest adresowana wyłącznie do osób poszukujących pracy, a nie do pracowników urzędów pracy. W związku z tym zwolnienie z PIT ogranicza się wyłącznie do szkoleń organizowanych dla osób bezrobotnych.
Nie zgodził się z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Orzekł, że nie ma podstaw do tego, żeby ograniczać zakres zwolnienia, bo ustawodawca nie zastrzegł tego wyraźnie. W związku z tym dyrektorzy i pracownicy urzędów pracy nie uzyskują z tytułu szkoleń przychodu i nie muszą płacić podatku dochodowego – stwierdził WSA.
Dyrektor bydgoskiej izby zaskarżył wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tym czasie minister finansów wydał jednak interpretację ogólną w zakresie stosowania zwolnienia podatkowego w odniesieniu do szkoleń pracowników urzędów pracy (z 11 września 2013 r., nr DD3/033/146/IMD/13/RD-92416/13). Minister wyraził w niej stanowisko korzystne dla podatników.
Naczelny Sąd Administracyjny był zdziwiony, że w tej sytuacji dyrektor izby nie cofnął skargi kasacyjnej. Jak powiedział sędzia Tomasz Zborzyński, istnieją wątpliwości dotyczące tego zwolnienia ze względu na to, że ustawa adresowana jest do osób poszukujących pracy. W sytuacji jednak, gdy w obrocie prawnym funkcjonuje interpretacja ogólna, nie ma podstaw do tego, żeby odmawiać podatnikom prawa do zwolnienia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 4 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 328/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia