Poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnie, czy wierzyciele, których należności powstały przed 2013 r., mogli skorygować VAT należny, jeżeli ich dłużnik znalazł się w upadłości.
Postanowił o tym wczoraj zwykły trzyosobowy skład NSA. Poszerzony skład zajmie się tą sprawą, ponieważ zobowiązania, których dotyczą przepisy w starym brzmieniu, jeszcze się nie przedawniły. Problem będzie aktualny jeszcze przez kilka lat.
Powodem skierowania sprawy do siedmioosobowego składu są rozbieżności w orzecznictwie, w tym także w samym NSA. Przykładowo w wyroku o sygn. akt I FSK 1765/11 skład orzekający uznał, że wierzyciel ma prawo skorzystać z ulgi na złe długi. W innym – o sygn. akt I FSK 1474/12 – pozbawił go tego uprawnienia.
Skład orzekający wczoraj uznał, że taka sytuacja jest niedopuszczalna. – Nie może być tak, żeby organy podatkowe, podatnicy i wierzyciele nie byli pewni swoich praw – powiedziała sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek.
Wprawdzie art. 89a i 89b ustawy o VAT zostały znowelizowane 1 stycznia 2013 r., ale NSA nie ma pewności, czy nowelizacja miała jedynie charakter porządkujący, czy wprowadziła nową regulację.
Od 1 stycznia 2013 r. z art. 89a wynika wprost, że wierzyciele dłużnika znajdującego się w stanie upadłości likwidacyjnej albo w likwidacji nie mogą korzystać z ulgi na złe długi. Z drugiej strony dłużnik musi skorygować podatek naliczony. Na skutek tego fiskus osiąga podwójną korzyść. W lutym 2015 r. Sejm uchwalił nowelizację, która ma znieść tę nierówność. Wprawdzie wierzyciel nadal nie będzie mógł skorzystać z ulgi na złe długi, ale dłużnik będący w stanie upadłości likwidacyjnej albo w likwidacji nie będzie już korygował podatku naliczonego.
Ustawa zmieniająca z 20 lutego 2015 r. czeka jeszcze na przyjęcie przez Senat. Najprawdopodobniej wejdzie w życie 1 lipca 2015 r.
Postanowienie NSA z 10 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 28/14