Zmienił w ten sposób interpretację z 31 stycznia 2014 r. wydaną przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPP1/443-1261/13-2/Igo).
Chodziło o oddział irlandzkiej spółki, który sprzedawał doładowania do telefonów komórkowych w formie zaszyfrowanych plików zawierających odpowiednie kody. Kupował je od operatorów, a następnie przesyłał na terminale w punktach sprzedaży. Tam jego kontrahenci mogli sprzedawać doładowania klientom. Dyrektor warszawskiej izby potwierdził, że oddział powinien rozliczać VAT z chwilą sprzedaży doładowania. Wyjaśnił, że rozliczałby podatek w chwili wystawienia faktury tylko wtedy, gdyby świadczył na rzecz kontrahentów usługę telekomunikacyjną (zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT).
Minister uchylił tę interpretację. Powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 maja 2012 r. (sygn. akt C-520/10). Wynika z niego, że pojęcie usługi telekomunikacyjnej należy rozumieć szeroko i obejmuje ono także przeniesienie praw do używania jakichkolwiek środków, które pozwalają ją zrealizować.
Minister wyjaśnił, że sprzedając doładowania do telefonów komórkowych, oddział przekazuje też prawo do korzystania z całej infrastruktury, która pozwala wykonać połączenie telefoniczne.
Interpretacja ministra finansów z 23 listopada 2015 r., nr PT8.8101.255.2015