W 2015 r. sprzedaż kart pre-paid będzie opodatkowana tak, jak dotychczas – wyjaśniło MF w komunikacie. Chodzi zarówno o doładowania konta w ramach starterów z kartą SIM, jak i późniejsze, niezależnie od technologii, w jakiej są dostarczane.

Wątpliwości w tej sprawie wzbudziła ustawa z 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1171). Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Wprowadziła m.in. definicję usług telekomunikacyjnych.
Resort zapewnił jednak, że nie zmieniła się co do zasady istota rozumienia usługi telekomunikacyjnej. Wyjaśnił, że w zakresie działalności telekomunikacyjnej, a zatem i usług telekomunikacyjnych, mieszczą się usługi o podwyższonej opłacie, o których mowa w art. 64 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243). Dlatego nowe regulacje nie powodują nie tylko zmian w definicji usług uznawanych za usługi telekomunikacyjne, ale i w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego – zapewnił resort.
Przypomniał, że obowiązek podatkowy przy sprzedaży doładowań powstaje z momentem wystawienia faktury, nie później niż z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b oraz ust. 7 ustawy o VAT). Jeśli kupującymi są użytkownicy końcowi, dla których nie są wystawiane faktury, to decyduje moment zapłaty za doładowanie. Jest on uznawany za termin płatności za świadczone w przyszłości usługi telekomunikacyjne.