Od przyszłego roku wejdzie w życie większość przepisów ustawy o administracji podatkowej. Wiele zmian będzie dotyczyć największych podatników, których dziś obsługuje 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Niestety nie wszystkie zmiany wejdą w życie 1 stycznia.

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy (PMUS) w Warszawie ma w założeniu obsługiwać podatkowe grupy kapitałowe, banki (poza spółdzielczymi), zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz wszystkich bez wyjątku podatników osiągających co najmniej 50 mln euro przychodów rocznie.Na razie nie wiadomo od kiedy rozpocznie działalność.

Pozostałym 19 wyspecjalizowanym urzędom będą podlegać banki spółdzielcze, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych, a także podatnicy o przychodach co najmniej 3 mln euro rocznie

Ich właściwość będzie określać załącznik do nowego rozporządzenia w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo, które jest na etapie konsultacji.

PMUS w niektórych przypadkach będzie znacznie oddalony od podatnika (nie będzie miała to znaczenia właściwość miejscowa ale wielkość podatnika). Jednak jak zapewniało wielokrotnie Ministerstwo Finansów nie ucierpi na tym komunikacja. W terenie będą bowiem działać wyznaczeni z imienia i nazwiska przedstawiciele krajowego urzędu, którzy będą do dyspozycji przedsiębiorcy i np. wydadzą potrzebne mu zaświadczenie. Natomiast w warszawskiej siedzibie podatnikiem będzie się zajmował (w zakresie wszystkich podatków) jeden urzędnik – opiekun, któremu zostanie przyporządkowana dana branża. Jedna osoba będzie się również zajmować wszystkimi podmiotami z podatkowej grupy kapitałowej. Z asystentem będzie można się kontaktować nie tylko osobiście lub przez telefon, lub maila. W grę będą wchodziły np. telekonferencje.

Co ważne - podatnicy, którzy od 2016 r. przejdą do właściwości krajowego urzędu - nie będą musieli składać żadnych zawiadomień o tym. Zmiana właściwości nastąpi z mocy prawa. Podatnicy mogą się natomiast spodziewać listu powitalnego. Znajdą w nim informacje o zmianie urzędu, dane kontaktowe oraz informacje, jak można komunikować się z urzędnikami.

Od września 2015 r. funkcjonują w całym kraju w 50 urzędach skarbowych działają centra obsługi podatnika (wykaz dostępny jest na stronie www.mf.gov.pl)

Do końca 2017 r. takie punkty maja być we wszystkich urzędach (poza wyspecjalizowanymi). W każdym z nich można załatwić niektóre sprawy bez względu miejsce zamieszkania np. uzyskać zaświadczenie o dochodach. Poza tym można w nich realizować m.in. obowiązki związane z akcyzą, np. złożyć deklarację od samochodów sprowadzanych z UE oraz otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. Pomoc mogą tez uzyskać przedsiębiorcy. W centrach mogą załatwić wszystkie sprawy związane z rozpoczęciem działalności, tj. przesłać wniosek do CEiDG, uzyskać NIP, złożyć zgłoszenie płatnika składek i oczywiście złożyć niezbędne formularze związane z podatkami rozliczanymi przez urzędy skarbowe. Można tez zostawić papierowe dokumenty kierowane do ZUS.

Ale to nie jedyne udogodnienia przewidziane dla rozpoczynających działalność.

Od 2016 r. będą mogli korzystać z pomocy asystenta (w tym roku było to możliwe w niektórych urzędach w ramach programu pilotażowego), jednak nie dłużej niż półtora roku od momentu otrzymania NIP

Najpierw jednak podatnik będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do naczelnika urzędu skarbowego. Ten w ciągu trzech dni wyznaczy asystenta. Do jego zadań będzie należała pomoc w obowiązkach wobec fiskusa. Nie oznacza to jednak, że pomocnik wypełni za podatnika zeznania i deklaracje, sporządzi pisma, poprowadzi księgi albo że będzie go reprezentował przed organami administracyjnymi.

Oczywiście, jeżeli przedsiębiorca nie będzie zadowolony z jego pomocy będzie to mógł zgłosić na ogólny telefon interwencyjny 800 807 007, który został uruchomiony w połowie 2015 roku albo bezpośrednio w urzędzie.

Resort zapewniał też, że będzie możliwość zmiany takiego asystenta, jeżeli przedsiębiorca będzie chciał korzystać z usługi, ale nie będzie zadowolony z przydzielonej osoby. Oczywiście powodem niezadowolenia nie może być przykładowo to, że asystent nie wypełnia ksiąg podatnika, bo to nie należy do jego zadań.

Podstawa prawna
Ustawa z 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. poz. 1269).