Maleją szanse na niższy VAT na wyroby cukiernicze, których termin przydatności do spożycia przekracza 45 dni. NSA po raz kolejny orzekł, że stawka może być podstawowa, nawet jeżeli prawo wspólnotowe nie reguluje kwestii minimalnej trwałości produktu.
Chodziło o mrożone ciastka, które spółka sprzedawała m.in. do hoteli i firm cateringowych. Przedmiotem sporu było zastosowanie obniżonych stawek VAT na te produkty. Spółka uznała, że skoro mrożone pieczywo mieści się w grupowaniu „pieczywo świeże” (10.71.11.0 według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r.), to analogiczne wnioski należałoby wyciągnąć wobec ciastek, bo i w tym przypadku proces mrożenia nie ingeruje w skład produktu. W związku z tym powinny być one sprzedawane jako „wyroby cukiernicze i ciastka świeże” (10.71.12.0 wg PKWiU), a więc z niższą stawką VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jednak, że preferencja dotyczy jedynie ciastek, których termin przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni (interpretacja nr IBPP2/443-776/13/KO). Produkty spółki mogły natomiast leżeć w zamrażarkach dużo dłużej, przez co nie spełniały przewidzianych w ustawie kryteriów – stwierdził organ, powołując się na art. 41 ust. 2 i 2a ustawy o VAT i załącznik nr 10 do niej.