Ministerstwo Finansów nie rezygnuje z dużej nowelizacji VAT zakładającej zmiany wymierzone w oszustów. A sejmowa komisja ostatecznie chce poprzeć obniżenie limitu transakcji gotówkowych z 15 tys. euro do 15 tys. zł.
Propozycję tej podwyżki zgłosił rząd w projekcie nowelizacji ustaw o PIT, CIT i o swobodzie działalności gospodarczej. Początkowo sejmowa komisja finansów publicznych rekomendowała pozostawienie limitu na dotychczasowym poziomie (15 tys. euro). Ostatecznie jednak zmieniła zdanie i poprze jego obniżenie.
Na wczorajszym posiedzeniu komisji posłowie wskazywali, że taką zmianę rekomendowała Naczelna Izba Kontroli w raporcie po kontroli dotyczącej pustych faktur. Z kolei wiceminister finansów Leszek Skiba podał, że dzięki tej zmianie wpływy budżetowe zwiększą się o 2 do 6 mld zł. Szacunki te bazują na doświadczeniach Hiszpanii i Portugalii.
Projekt zakłada, że jeżeli przedsiębiorca przekaże dostawcy gotówkę za transakcje powyżej 15 tys. zł, to będzie musiał wyrzucić fakturę z kosztów.
Jednocześnie MF nie odstępuje od swoich wcześniejszych planów (z początku 2016 r.) dużej nowelizacji ustawy o VAT, ordynacji podatkowej i kodeksu karnego skarbowego. Chodzi głównie o:
● likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych,
● wprowadzenie dla niektórych podatników obowiązku składania wyłącznie drogą elektroniczną: deklaracji i informacji podsumowujących za okresy miesięczne,
● wprowadzenie limitu, po przekroczeniu którego będzie stosowany mechanizm odwróconego obciążenia dla transakcji, których przedmiotem są wszystkie towary objęte tym mechanizmem,
● rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania sprzedawcy,
● rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą,
● odmowę rejestracji podmiotu jako podatnika VAT w przypadku, gdy czyn- ności sprawdzające wykażą, że podmiot ten nie istnieje lub nie można się z nim skontaktować,
● doprecyzowanie przesłanek warunkujących wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych,
● zaostrzenie sankcji przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym za wystawianie pustych faktur lub posługiwanie się nimi,
● zmianę zakresu ochrony przewidzianej w związku z uzyskaniem interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w VAT,
● przyznanie ochrony prawnej podmiotom stosującym się do broszur informacyjnych MF.