Maleją szanse na niższy VAT na wyroby cukiernicze, których termin przydatności do spożycia przekracza 45 dni. NSA po raz kolejny orzekł, że stawka może być podstawowa, nawet jeżeli prawo wspólnotowe nie reguluje kwestii minimalnej trwałości produktu.
Chodziło o mrożone ciastka, które spółka sprzedawała m.in. do hoteli i firm cateringowych. Przedmiotem sporu było zastosowanie obniżonych stawek VAT na te produkty. Spółka uznała, że skoro mrożone pieczywo mieści się w grupowaniu „pieczywo świeże” (10.71.11.0 według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r.), to analogiczne wnioski należałoby wyciągnąć wobec ciastek, bo i w tym przypadku proces mrożenia nie ingeruje w skład produktu. W związku z tym powinny być one sprzedawane jako „wyroby cukiernicze i ciastka świeże” (10.71.12.0 wg PKWiU), a więc z niższą stawką VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jednak, że preferencja dotyczy jedynie ciastek, których termin przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni (interpretacja nr IBPP2/443-776/13/KO). Produkty spółki mogły natomiast leżeć w zamrażarkach dużo dłużej, przez co nie spełniały przewidzianych w ustawie kryteriów – stwierdził organ, powołując się na art. 41 ust. 2 i 2a ustawy o VAT i załącznik nr 10 do niej.
Spółka była zdania, że minimalna trwałość produktu nie ma znaczenia przy klasyfikacji na potrzeby VAT. Tłumaczyła, że takie kryterium nie wynika z załącznika nr III poz. 1 dyrektywy VAT.
WSA w Krakowie wskazał jednak, że prawo unijne pozwala na wprowadzenie dodatkowego kryterium decydującego o preferencji podatkowej i w związku z tym ustawodawca krajowy może ograniczać stosowanie obniżonej stawki podatku dla niektórych kategorii produktów.
Zgodził się z tym również Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd podzielił stanowisko zawarte w wyroku siedmiu sędziów NSA z 16 listopada 2015 r. (sygn. akt I FSK 759/14). Wynikało z niego, że art. 98 ust. 2 i 3 dyrektywy nie sprzeciwia się zastosowaniu obniżonych stawek VAT na podstawie art. 41 ust. 2 i 2a w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług. – Istotne jest tylko, aby towary i usługi objęte obniżonymi stawkami zostały zdefiniowane w sposób jednoznaczny – podkreśliła sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek. Dodała, że taka precyzja może być zachowana również przy zawężeniu zakresu grupowania z klasyfikacji poprzez dodanie warunku związanego z okresem przydatności do spożycia. Czyli tak, jak miało to miejsce w przypadku wyrobów cukierniczych i pieczywa.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 13 kwietnia 2016 r., sygn. akt I FSK 1533/141.