Usługi profilaktyczne są zwolnione z VAT, pod warunkiem że ich głównym celem jest ochrona zdrowia – orzekł WSA w Warszawie.
To już kolejny wyrok potwierdzający korzystną dla szpitali linię orzeczniczą w sprawie zwolnienia dla badań psychologicznych realizowanych w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Fiskus stoi na stanowisku, że takie konsultacje z psychologiem nie realizują głównego celu przewidzianego przez ustawodawcę w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT, czyli profilaktyki. Już wcześniej NSA wypowiadał się w tej kwestii, uznając stanowisko organów za błędne, m.in. w wyrokach z 23 lipca 2013 r. (sygn. akt I FSK 1350/12) i z 20 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I FSK 2031/14).
Tym razem również chodziło o badania z zakresu medycyny pracy. Zainteresowanymi były osoby prywatne, które potrzebowały zaświadczenia o zdolności do podjęcia zatrudnienia w zawodzie m.in. kierowcy, operatora wózka widłowego czy ciężkiego sprzętu budowlanego. Po przeprowadzeniu testów sprawności psychomotorycznej psycholog przeprowadzał rozmowę z pacjentem, by zdiagnozować potencjalne przeciwwskazania do wykonywania danego zawodu.