Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - podał CIR.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że jego celem jest wprowadzenie dodatkowych rozwiązania mających na celu poprawę ściągalności podatku VAT. Chodzi o tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających. W ramach pakietu mają nastąpić zmiany w ustawie o VAT. Proponuje się m.in. wprowadzenie przepisów modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostaw określonych towarów.

Natomiast w Kodeksie karnym skarbowym proponuje się zaostrzenie sankcji (łącznie z wprowadzeniem kary pozbawienia wolności) dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych.

Zmiany w Ordynacji podatkowej związane są z likwidacją możliwości rozliczania się przez niektórych podatników podatku od towarów i usług za okresy kwartalne oraz wprowadzeniem odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika rejestrującego podatnika za zaległości podatkowe podatnika powstałe w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT.

Zgodnie z uzasadnieniem ponieważ proponowane rozwiązania uszczelniające przyniosą rezultaty dopiero w następnych latach, w projekcie ustawy zaproponowano utrzymanie dotychczasowej wysokości stawek podatku (tj. 8 i 23 proc.) do dnia 31 grudnia 2018 r.

Z oceny skutków regulacji do projektu wynika, że skutkiem uszczelnienia w ramach pakietu rozwiązań uszczelniających VAT będą dochody budżetu w okresie 0-10 lat od wejścia w życie zmian łącznie na poziomie 35.199 mln zł. Dochody budżetu w roku wprowadzenia ustawy w życie wyniosą 3.689 mln zł, a w kolejnych latach 3.151 mln zł rocznie.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.