KE przyjęła we wtorek projekt reformy systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE wprowadzający na szczeblu unijnym system wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania dla firm. Ma to pomóc w walce z unikaniem podatków.

Wprowadzenie wspólnej skonsolidowanej bazy podatkowej dla przedsiębiorstw (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) nie jest nowym pomysłem. KE już w 2011 r. przedstawiła projekt w tej sprawie, ale ze względu na opór państw członkowskich nie udało się go wprowadzić w życie.

Dlatego tym razem Komisja ujęła swoje propozycje w dwóch etapach, ograniczając też zakres regulacji. Nowy system opodatkowania ma być obowiązkowy dla dużych międzynarodowych koncernów o przychodach przekraczających 750 mln euro rocznie. Mniejsze firmy będą mogły z niego korzystać, ale nie będzie to dla nich obowiązkowe. Zachętą dla nich ma być natomiast prostota oraz generowane oszczędności.