Procedowana w Sejmie nowela ustawy o podatku od towarów i usług zmienia zasady udzielania zwrotów podatku VAT. Szykują się dokładniejsze prace nad weryfikacją dokumentów uzasadniających zwrot podatku co może sprawić, że podatnik będzie musiał dłużej poczekać na zwrot VAT.

Zgodnie z art. 87, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Nowelizacja VAT modyfikuje ten przepis w części stanowiącej o terminach zwrotu podatku oraz wydłużenia tego terminu. Według planowanych regulacji naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wydłużyć termin zwrotu pod warunkiem potrzeby dokładniejszej weryfikacji dokumentów uzasadniających zwrot.

Resort finansów zaznacza, że sprawdzenie zasadności zwrotu nie ogranicza się tylko do weryfikacji (w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego) złożonego przez podatnika rozliczenia. Ustawodawca uzasadnia, że należy prześledzić cały łańcuch obrotu, a więc zweryfikować rozliczenia innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami będącymi przedmiotem tego obrotu, sprawdzić inne dokumenty świadczące o faktycznym dokonaniu transakcji itp.

Jak zmienią się terminy zwrotu podatku VAT?

Organ skarbowy będzie mógł przedłużyć obowiązujące 60-dniowe i 25-dniowe terminy zwrotu należnej daniny na okres do 3 miesięcy na żądanie służb specjalnych w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem. Podatnicy nie stracą jednak wiele na tej zmianie. Bowiem, jeżeli przeprowadzone przez organy tj. prokuratura czy CBA czynności wykażą zasadność zwrotu, podatnikowi przysługują odsetki w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Nowelizacja ustawy o VAT modyfikuje też przepis o przyśpieszonym, 25-dniowym terminie zwrotu różnicy podatku w związku z podejrzeniem, że obecnie obowiązujący przepis może być wykorzystywany przez oszustów. Dotychczasowe brzmienie art. 87 ust. 6 uprawniające do otrzymania zwrotu w terminie 25 dni uniemożliwia urzędom skarbowym w tym terminie sprawdzenie, czy podatnik nie ma zamiaru wyłudzenia podatku. W związku z tym, przyśpieszony termin będzie zarezerwowany dla podatników, którzy dokonali płatności za towary i usługi za pośrednictwem rachunku bankowego lub w kasie spółdzielczej i posiadają potwierdzenie takiej formy zapłaty. Z przepisu będą mogli także skorzystać podatnicy w przypadku, gdy łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (innych niż uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK) nie przekroczy 15 000 zł.

Projekt ustawy jest na etapie I czytania w Sejmie. Proponowane przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2017 roku.