Za nadwyżką budżetową w pierwszym półroczu 2017 roku bez wątpienia stoją rekordowe wpływy z tytułu podatku od towarów i usług. Wraz ze wzrostem dochodów budżetowych, maleje też liczba zwrotów podatku VAT, co sprawia, że faktyczne źródła nadwyżki budżetowej pozostają kwestią dyskusyjną.

„Można przyjąć, że w gospodarce, w której nieustannie rośnie PKB i konsumpcja coraz większe powinny być też wpływy z VAT, ale także w podobnej skali zwroty podatku. Jednak nie zawsze tak się dzieje” – pisze dr Paweł Pudłowski w interpelacji adresowanej do Ministerstwa Finansów. Poseł zarzuca, że w 2017 roku nie było miesiąca ze zwrotem wyższym niż w ubiegłym roku. Jak twierdzi, „wnikliwa analiza doniesień odsłania tajemnicę budżetowego sukcesu rządu. Aż 10 mld złotych dzięki mniejszym zwrotom podatku VAT dla przedsiębiorców.”

Gdzie trafiają nasze podatki czyli jak działa państwo>>>