Warto zauważyć, że problem wyłudzeń VAT nie polega na niepłaceniu podatku – jest dużo gorzej – przestępcy wyłudzają pieniądze jako zwrot podatku – komentuje PAP wniosek w sprawie powołania komisji śledczej ds. VAT poseł Kukiz ’15 Grzegorz Długi.

Kukiz '15 złożył w piątek do marszałka Sejmu projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Projekt ten zakłada, że komisja będzie badać okres od 2007 roku do 2017 roku.

„Chcemy jako klub Kukiz ’15 wiedzieć dlaczego dochodziło do wyłudzeń VAT, i wyjaśnić, czy to była kwestia lenistwa, głupoty czy może te grupy przestępcze były w stanie dotrzeć do niektórych decydentów” – wyjaśnił poseł Grzegorz Długi i dodał: „Chcemy przede wszystkim dowiedzieć się, gdzie są te wszystkie pieniądze i na co zostały zużyte”.

Reklama

Jak zauważył poseł Kukiz ’15 problem VAT „jest oczywiście starszy niż rok 2007, jednak od tego roku jest zauważalny wzrost problemu podatkowego”.

Poseł Kukiz ’15 zwrócił uwagę na kwestię czasu, kiedy nikt ze strony rządzących nie podjął tematu wyłudzeń VAT. „Chcemy wiedzieć, dlaczego świat przestępczy mógł sobie hulać w tym kraju w taki sposób i dlaczego normalni przedsiębiorcy musieli działać w warunkach nieuczciwej konkurencji, bo przecież towary bez VAT były tańsze i trudno z nimi konkurować”.

Reklama

„Często przez lata niektórzy przedsiębiorcy, może ci mniej zorientowani, byli wciągani jako część karuzeli vatowskiej (tzn. nie płacili należnego VAT lub wyłudzali zwrot naliczonego VAT – przyp. red.) i też w pewnym stopniu byli ofiarami tych wielkich przestępców, otrzymując jakieś grosze. Nikt na to nie reagował” – dodaje poseł Kukiz '15.

Jak zauważył poseł Długi, problem wyłudzeń VAT nie polega na niepłaceniu podatku – „jest dużo gorzej – przestępcy wyłudzają pieniądze jako zwrot podatku, czyli my wszyscy płacimy podatki, a ktoś inny, przestępca, bierze te nasze pieniądze. To jest wyłudzanie podatku VAT od Skarbu Państwa, czyli od nas wszystkich”.

Zdaniem posła jest to niewiarygodne, że „przez tyle lat tak potężne pieniądze uciekały i nikt nic z tym nie robił”, i stwierdził, że te pieniądze z pewnością mogłyby usprawnić funkcjonowanie państwa polskiego, a „nic się nie działo w tej kwestii”.

W ocenie posła z Kukiz ’15 trzeba zlikwidować przyczynę, czyli „złe prawo", i zmienić je tak, aby "uniemożliwiać tego rodzaju przestępcze działania”. Co do zasady jesteśmy zobowiązani prawem unijnym więc nie możemy totalnie przebudować VAT, ale "możemy zrobić to w znacznym stopniu” – zauważył Grzegorz Długi i dodał, że „niestety to wymaga ciągłej pracy”.

„Niektóre z metod walki z przestępczością podatkową nakładają utrudnienia dla normalnego przedsiębiorcy, ale to jest niewielka cena, jaką musimy zapłacić, aby normalny przedsiębiorca działał w warunkach normalnej konkurencji, a nie musiał walczyć z nieuczciwą konkurencją” – podkreślił poseł Grzegorz Długi.