Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej podzieloną płatność w VAT, czyli tzw. split payment. Zgodnie z założeniami, od 1 kwietnia 2018 roku każdy podatnik VAT posiadać będzie obowiązkowy rachunek VAT prowadzony nieodpłatnie przez bank, w którym posiada konto rozliczeniowe.

Projekt zakłada, że wystawca faktury, w której płatność zostanie podzielona, będzie mógł swobodnie dysponować tylko kwotą netto. Innymi słowy płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana będzie w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie odprowadzana na rachunek bankowy dostawcy. Pozostała zapłata z kolei odpowiadająca kwocie podatku VAT trafiałaby na specjalne kontro dostawcy – rachunek VAT.

Rząd walczy z oszustami i stawia przedsiębiorców pod ścianą