- Chcemy, aby po wprowadzeniu obowiązkowego split payment w niektórych branżach na fakturze pojawiała się informacja, że nabywca musi ją opłacić w systemie podzielonej płatności- Wojciech Śliż w rozmowie z DGP.
Wojciech Śliż, dyrektor departamentu VAT w Ministerstwie Finansów / Dziennik Gazeta Prawna
Kiedy ministerstwo złoży wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie obligatoryjnego split paymentu dla wybranych branż?
Wniosek o derogację mamy już przygotowany. Planujemy złożyć go pod koniec listopada. Czekamy teraz na formalną odpowiedź KE dotyczącą pytań związanych z systemem dobrowolnym. Chodzi o jego wpływ na polską legislację. Jak tylko otrzymamy tę odpowiedź, złożymy formalny wniosek o pozwolenie na wprowadzenie systemu obligatoryjnego.
Reklama
<a href="http://sklep.infor.pl/splitpayment/?utm_source=mojafirma.infor.pl&utm_medium=baner-artykul&utm_campaign=split-payment-ib-101156">Split payment. Sprawdź, jakie korzyści daje podzielona płatność! >>>></a>
Kiedy mógłby on zostać wprowadzony?

Reklama
Niewykluczone, że pod koniec 2018 r., ale jest jeszcze za wcześnie na takie deklaracje. Najpierw chcemy przez kilka miesięcy sprawdzić, jak będzie funkcjonował dobrowolny split payment, który ruszy 1 kwietnia 2018 r. Wprowadzając system obligatoryjny, musimy mieć pewność, że działa on właściwie i nie sprawia żadnych problemów. To wymaga analiz i czasu.
Kto może zostać objęty obowiązkowym split paymentem?
Chcemy nim objąć te branże, w których obecnie funkcjonują rozwiązania specjalne: odpowiedzialność solidarna, kaucja gwarancyjna lub odwrotne obciążenie. Być może dołączymy również obrót innymi towarami, które okażą się podatne na działalność przestępczą.
Co to oznaczałoby dla tych branż?
Przede wszystkim konieczność powrotu do standardowych rozliczeń VAT. Dotyczy to w szczególności branż objętych odwrotnym obciążeniem, gdzie obecnie podatek wpłaca do urzędu nabywca, a nie sprzedawca. Zlikwidujemy też solidarną odpowiedzialność nabywcy i sprzedawcy za VAT, co niewątpliwie będzie korzystnym rozwiązaniem. Podobny pozytywny skutek będzie miała likwidacja kaucji gwarancyjnych, bo to oznacza, że firmy nie będą miały zamrożonych środków. Oczywiście zastąpienie obecnych specjalnych rozwiązań systemem podzielonej płatności może mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Będziemy to mogli ocenić po uruchomieniu systemu dobrowolnego. Warto podkreślić też, że część branż, np. elektroniczna, apelowała w trakcie prac nad nowelizacją, aby od początku objąć je systemem obligatoryjnym.
Czy przy obowiązkowym split paymencie na fakturze pojawi się dodatkowa informacja, że wystawca faktury podlega obowiązkowi podzielonej płatności?
Tak. Zakładamy, że powinna się ona pojawić, aby nabywca towaru lub usługi miał jasny przekaz, że musi opłacić fakturę w systemie podzielonej płatności. Uznaliśmy, że to najlepsze rozwiązanie dla podatników, aby nie mieli wątpliwości co do sposobu zapłaty – standardowym przelewem czy przelewem w systemie split payment. Tego przede wszystkim dotyczy wniosek derogacyjny do Komisji Europejskiej.