Przedsiębiorcy będą musieli wymienić tradycyjne kasy fiskalne na kasy online. Dzięki nim wszelkie informacje o sprzedaży zostaną automatycznie przesłane do centralnego systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej. Choć projekt jest dopiero w trakcie przygotowania, podatnicy już teraz obawiają się trudności związanych z nowym obowiązkiem.

Pomysł Ministerstwa Finansów to kolejne narzędzie kontroli podatników. Transakcje udokumentowane w postaci e-paragonu będą trafiały do systemu KAS, dzięki czemu urzędnicy nie przepuszczą żadnej próby oszustwa. Można domniemywać, że wymiana kas fiskalnych będzie miała wpływ na poprawę skuteczności kontroli skarbowych, a co za tym idzie, pośrednio przyczyni się do wzrostu wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT. Ministerstwo dostrzega jeszcze jedną zaletę tego rozwiązania. „Celem jest możliwie szybkie wycofanie z eksploatacji urządzeń, które są przestarzałe i nie mogą być dostosowane do nowych wymagań. Wyniki analizy ekonometrycznej wskazują, że przyrost liczby aktywnych kas fiskalnych w relacji do liczby aktywnych przedsiębiorstw w Polsce o 0,1 prowadzi średnio do spadku udziału szarej strefy w PKB o 0,33 pkt. procentowych”- czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Obowiązek rejestrowania sprzedaży nakłada na podatników ustawa o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 111, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kasy fiskalne z zapisem kopii papierowej będą więc stopniowo wycofywane.

Jaki będzie przebieg tej reformy? Kto za nią zapłaci i co zrobić w przypadku awarii? Takie pytania posłanka Mirosława Nykiel skierowała do Ministerstwa Finansów. Choć nie znane są jeszcze szczegóły projektu, resort zapowiada nowe zasady dofinansowania przez budżet państwa zakupu kas rejestrujących. Podkreśla tym samym, że zmiana ta ma charakter ewolucyjny i nie każdy przedsiębiorca będzie zobligowany do wymiany kasy z dniem 1 stycznia 2018 roku.
Na początku obowiązek stosowania kas on-line zostanie wprowadzony w branżach szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć podatkowych. Jednak w tej chwili nie jest jeszcze znana oficjalna lista takich branż. Okres przejściowy ma potrwać aż do końca 2023 roku.

Na jakie trudności mogą natrafić podatnicy w związku z wymianą kasy fiskalnej? „Mając na uwadze możliwość wystąpienia problemów związanych z brakiem zasięgu sieci czy brakiem operatorów świadczących na danym obszarze kraju usługi w zakresie zapewnienia dostępu do systemu teleinformatycznego, zostaną zaproponowana stosowne”- czytamy w odpowiedzi resortu finansów.

W odpowiedzi na zapytanie poselskie wskazano także, że obowiązek wymiany kas fiskalnych dotyczyć będzie wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Odpowiedź nr PT7.054.6.2017.DAV.341 w sprawie kas fiskalnych on-line