Kolejna sprzeczność polskiej ustawy o VAT z dyrektywą 112 może dotyczyć koncepcji ulepszenia budynku - mówi w wywiadzie dla DGP Bartosz Bogdański, doradca podatkowy i partner w MDDP, który specjalizuje się w zagadnieniach VAT na rynku nieruchomości.
Zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie pierwszego zasiedlenia w VAT (z 16 listopada 2017 r., sygn. akt C-308/16). Trybunał orzekł, że ten, kto wybuduje lub istotnie ulepszy budynek i będzie go wykorzystywał na własne potrzeby przez co najmniej dwa lata, może skorzystać ze zwolnienia z VAT. Czy wyrok pana zaskoczył?
Raczej nie, ponieważ koncepcja pierwszego zasiedlenia, jaką przedstawił Trybunał, pojawiała się wcześniej w kilku wyrokach sądów administracyjnych. Argumentacja była podobna do tej, jaką zaprezentował TSUE. Można więc było spodziewać się takiego, a nie innego rozstrzygnięcia. Jedynie druga część, dotycząca ulepszenia budynku, może być nieco zaskakująca.