Jestem główną księgową w spółce akcyjnej. Prezes zarządu spółki nabywa paliwo służące do napędu samochodu osobowego (środka trwałego spółki), a okazjonalnie inne towary (np. artykuły biurowe). Użytkowany przez prezesa samochód osobowy jest środkiem trwałym spółki. Ponieważ jest on wykorzystywany także do celów osobistych prezesa zarządu, tylko 50 proc. VAT od wydatków związanych z jego eksploatacją podlega odliczeniu, a kosztem uzyskania przychodów jest tylko 75 proc. poniesionych wydatków. Niestety prezes nie zawsze dostarcza faktury za zakupy poczynione na spółkę, np. tankuje samochód na stacji paliw i nie bierze faktury, bo się spieszy. Za dokonane zakupy prezes płaci kartą firmową. Ostatni taki zakup miał miejsce 29 kwietnia 2019 r. Prezes kupił paliwo za 246 zł, w tym VAT 46 zł, oraz artykuły biurowe za 12,30 zł, w tym VAT 2,30 zł. Zakupy te udokumentowane są wyłącznie paragonami fiskalnymi. Za nabyte towary prezes zarządu zapłacił kartą, ale na udokumentowanie zakupu ma tylko paragon fiskalny, nie wziął faktury na spółkę. Paragon nie zawiera numeru NIP spółki. Czy od zakupu paliwa udokumentowanego paragonem spółka może odliczyć 50 proc. VAT, a pozostałą część tego wydatku zaliczyć w 75 proc. do kosztów uzyskania przychodów? Z kolei czy od zakupionych materiałów biurowych spółka może odliczyć VAT, a kwotę netto zaliczyć do kosztów podatkowych? Zaliczki CIT i VAT spółka opłaca za okresy miesięczne. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy.
Znacząca różnica
Inaczej przedstawiałaby się sytuacja, gdyby paragony fiskalne zawierały numer NIP nabywcy, tj. spółki. W takiej sytuacji, z uwagi, że wartość brutto obu tych paragonów nie przekracza 450 zł, to stanowiłyby one faktury uproszczone. Oznaczałoby to, iż spółka może odliczyć zawarty w nich VAT (w przypadku paliwa tylko 50 proc., tj. 23 zł); a wydatki poniesione na ich nabycie stanowiłyby koszt uzyskania przychodów (w przypadku paliwa tylko 75 proc., tj. 167,25 zł). Przypadek ten nie został jednak ujęty w schemacie rozliczenia.