Organ skarbowy może firmie, która nie zweryfikowała dostatecznie kontrahenta lub okoliczności transakcji, odmówić prawa do odliczenia VAT. Nie jest łatwo bronić się przed takimi zarzutami.
Podatnicy VAT, którzy w ramach transakcji krajowych nabywają towary i usługi udokumentowane fakturą z zawartym VAT, powinni wykazać się należytą starannością w zakresie weryfikacji kontrahenta oraz okoliczności transakcji. Dokonanie takiej należytej weryfikacji może bowiem uchronić nabywcę przed utratą prawa do odliczenia VAT. [ramka] Wykaz zalecanych czynności, które podatnik (nabywca) powinien wykonać w celu weryfikacji kontrahenta, jest dość długi i tym samym czasochłonny. W tym kontekście istotne jest, jak kwestię tę oceniają sądy administracyjne.
Wytyczne dla organów i dla podatników