Uchwalone zmiany w ustawie o VAT będą wchodziły w życie stopniowo, tj. od 1 listopada 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 1 kwietnia 2020 r. i 1 lipca 2020 r. Obowiązujące po 1 listopada przepisy nie zapewniają jednak bezpieczeństwa w zakresie odliczenia VAT podatnikom stosującym split payment w przypadku, gdyby nieświadomie uczestniczyli oni w łańcuchu dostaw towarów, w którym na wcześniejszym etapie doszło do oszustwa (tzw. karuzele VATowskie)

Z perspektywy podatników pożądane byłoby uznanie przez ustawodawcę, że zapłata w MPP oznacza zachowanie należytej staranności, co chroniłoby ich przed kwestionowaniem odliczenia podatku naliczonego w takich sytuacjach. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że prawo do odliczenia VAT naliczonego powinni posiadać podatnicy, którzy z należytą starannością sprawdzili swoich bezpośrednich kontrahentów oraz realizowaną transakcję i nie wiedzieli lub nie mogli się dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności o nieprawidłowościach w rozliczeniu VAT podmiotów uczestniczących w transakcjach dotyczących tych samych towarów lub usług.

Split payment mógłby być pomocnym narzędziem, stanowiącym twarde formalne zabezpieczenie dla uczciwych podatników przed kwestionowaniem odliczenia VAT z faktur uregulowanych w ten sposób. Ministerstwo Finansów odniosło się do tej kwestii wprost w opublikowanej w kwietniu 2018 r. „liście przesłanek należytej staranności”, która została wydana jako pismo wewnętrzne dla organów administracji skarbowej (pt. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”): MF Jeżeli płatność na rzecz dostawcy towaru zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności, wówczas należy uznać, że podatnik dochował należytej staranności, jeżeli pozytywnie zweryfikował przesłanki formalne i nie zachodzą inne okoliczności, które w sposób jednoznaczny mogłyby wskazywać na brak dochowania należytej staranności.

Co oznacza? Więcej o zmianach w VAT od 1 listopada przeczytasz w „Split payment od 1 listopada 2019”