Branża finansowa to najważniejsze źródło podatku dochodowego od osób prawnych . Stopa podatkowa banków przekracza 25 proc. Coraz więcej płacą również firmy handlowe
Na opublikowanej właśnie przez Ministerstwo Finansów liście największych firm będących podatnikami CIT w 2017 r. znalazło się 2,6 tys. podmiotów (pojedynczych i grup podatkowych). Ich naliczony podatek dochodowy wyniósł w minionym roku 25,2 mld zł – wynika z podsumowania DGP. Lista danych za rok 2016 r. obejmowała niecałe 2,4 tys. podatników, których zobowiązanie wobec fiskusa wyniosło 21,6 mld zł.
Ministerstwo Finansów publikuje dane podmiotów, których obroty w danym roku przekroczyły równowartość 50 mln euro. Zwiększenie liczby firm na liście to m.in. skutek umocnienia złotego (więcej przekracza minimalny pułap). Ale pomaga także dobra koniunktura w gospodarce. Wyższy popyt na towary i usługi skutkuje większymi dochodami, którymi przedsiębiorcy muszą podzielić się z budżetem. Ten efekt widać we wzroście kwoty podatku. Zwłaszcza że rozkłada się ona na dużą liczbę przedsiębiorstw. Jedynie u trzech podmiotów wzrost podatku był większy niż 200 mln zł. To PKN Orlen, grupa podatkowa koncernu energetycznego PGE oraz Jastrzębska Spółka Węglowa.