Działalność badawczo-rozwojowa na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wyklucza ulgę B+R, a jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z tej preferencji, to może wystąpić o wygaszenie zezwolenia strefowego – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.
Resort potwierdził, że z wyniku strefowego nie można wyłączyć kosztów kwalifikowanych, aby skorzystać z ulgi B+R. Podobnie uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 29 maja 2018 r. (nr 0111 - KDIB1 - 1.4010.82.2018.1.SG).
Chodzi o firmy, które działalność badawczo-rozwojową koncentrują w na terenie SSE. O tym, że są wątpliwości, w jakim zakresie mogą one od 2018 r. korzystać z ulgi na badania i rozwój, pisaliśmy w artykule „Przedsiębiorca, który działa tylko w SSE, nie ma prawa do ulgi B+R” (DGP nr 136/18).

Działalność zwolniona i opodatkowana

Wątpliwości te wiążą się ze znowelizowanym art. 18d ust. 6 ustawy CIT. Wynika z niego, że podatnik, który prowadzi działalność na terenie SSE, może odliczać ulgę B+R jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, których nie uwzględnia w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia strefowego.
Ale – jak czytamy w piśmie MF – podatnik nie może wyodrębnić części kosztów strefowych i zaliczyć ich do działalności opodatkowanej, aby móc skorzystać z ulgi B+R. Nie ma w tym zakresie dowolności. Jeśli firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową w strefie, to należy jej się tylko zwolnienie strefowe – podkreśla resort.

Jak zwolnienie, to nie ulga

MF podkreśla, że o zezwolenie występuje sam podatnik – jest to jego decyzja i prawo. Konsekwencją jest przyznanie mu pomocy publicznej. Po otrzymaniu zezwolenia podatnik nie może sam decydować, w jakim zakresie będzie korzystał z takiej pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku, a w jakim nie.
– Dopóki podatnik posiada zezwolenie, cały dochód wypracowany w działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu jest wolny od podatku dochodowego – podkreśla resort.
Zwraca natomiast uwagę, że podatnik może wystąpić o wygaszenie zezwolenia, co oznacza „powrót” do statusu działalności opodatkowanej. Taka działalność może być objęta ulgą B+R.

Zakaz do końca 2017 r.

Do końca 2017 r. podatnikowi prowadzącemu działalność na terenie SSE w ogóle nie przysługiwało prawo do ulgi B+R, nawet jeśli równolegle prowadził on działalność pozastrefową (nieobjętą zezwoleniem strefowym). Zakaz ten wynikał z art. 18d ust. 6 ustawy o CIT.
Zmiana przepisu od 2018 r. umożliwia korzystanie z ulgi B+R przedsiębiorcom działającym w SSE, ale tylko w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie SSE – uważa MF.