Za trzy lata najważniejsze informacje o odbiorcach międzynarodowych przelewów trafią do specjalnej unijnej bazy. Komisja Europejska chce w ten sposób zwalczać nieopodatkowany handel w sieci.
Powstanie więc coś na wzór polskiego STIR. Zmiany wynikają z dwóch projektów opublikowanych w ubiegłym tygodniu. Chodzi o nowelizacje: unijnej dyrektywy VAT i rozporządzenia 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej. Obie nowelizacje uzupełnią pakiet innych przyjętych już zmian, które wejdą w życie w 2021 r. (patrz ramka).

Głównie handel konsumencki