Zakończyły się prace nad nowelizacjami do ustaw o PIT, CIT, ryczałcie ewidencjonowanym, ordynacji podatkowej. Zmiany niekorzystne musiały zostać opublikowane do 30 listopada.
Rozpoczynamy dziś cykl tekstów, w których dzień po dniu będziemy omawiać najważniejsze nowości wchodzące w życie od 1 stycznia 2019 r. Dziś informujemy o uchwalonych już nowelizacjach, łącznie ze wskazaniem, czy i gdzie zostały opublikowane.
Zasadą jest, że przepisy, które wprowadzają niekorzystne zmiany w podatkach rozliczanych rocznie (czyli np. dochodowych) powinny być opublikowane najpóźniej z datą 30 listopada, czyli z co najmniej miesięcznym vacatio legis. Wynika to z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 15 lutego 2005 r. (sygn. akt K 48/04). Gdyby w nieopublikowanych jeszcze ustawach znalazły się zmiany negatywne dla podatników, to TK mógłby je zakwestionować.
Takiego zagrożenia nie ma w przypadku zmian w rozliczaniu firmowych samochodów osobowych. Ustawa nowelizująca została bowiem opublikowana w Dzienniku Ustaw już 19 listopada. Wprowadza ona nie tylko ułatwienia (jak zapewniało Ministerstwo Finansów), ale też ograniczenia, np. dla leasingobiorców korzystających w biznesie z droższych aut (o wartości powyżej 150 tys. zł). Zakłada też 75-proc. limit dotyczący odliczania kosztów eksploatacyjnych, gdy służbowy samochód jest użytkowany również do celów prywatnych.
Inna nowelizacja, przedstawiana przez MF jako „uszczelniająca”, wprowadzi nowy podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax) oraz wymóg zawiadamiania fiskusa o schematach optymalizacyjnych. Przewiduje zarazem korzystne zmiany, takie jak np. stawkę 5 proc. CIT dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli m.in. z patentów (ulga Innovation Box, zwana też IP Box).
Dwie nowelizacje dotyczą rolników. Jedna pozwoli im odzyskać więcej akcyzy zawartej w paliwie, natomiast druga rozszerzy preferencje podatkowe związane z wytwarzaną przez nich żywnością.