Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych (biuro projektowe), opodatkowaną VAT na zasadach ogólnych (deklaracja VAT-7). Natomiast PT rozlicza na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Na potrzeby działalności gospodarczej zamierza wziąć w leasing operacyjny samochód osobowy (fabrycznie nowy).
Samochód nie będzie pojazdem elektrycznym. Ze wstępnych informacji uzyskanych w firmie leasingowej wynika, że w przypadku wybranego modelu samochodu opłaty z tytułu umowy leasingu operacyjnego będą się kształtować następująco:
– cena samochodu: 200 000 zł netto plus VAT 46 000 zł,