Kto nie zamortyzuje firmowego samochodu do końca tego roku, od stycznia 2019 r. będzie korzystać z podwyższonego limitu 150 tys. zł – odpowiedziało Ministerstwo Finansów na pytanie DGP
Jednocześnie resort stoi na stanowisku, że kto zakończy amortyzowanie auta w bieżącym roku, tego ominie podwyżka pułapu. Dziś – przypomnijmy – wynosi on tylko 20 tys. euro, czyli ok. 86 tys. zł (z tym że dla celów podatkowych należy brać pod uwagę średni kurs NBP z dnia przekazania auta do używania).

Zabrakło przepisu przejściowego