Według ministra finansów sprzedaż wysyłkowa towaru, za który kupujący płaci plastikiem, powinna być ewidencjonowana w kasie rejestrującej. To bardzo kontrowersyjne stanowisko.
Obecnie organy podatkowe dopuszczają możliwość stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy wykorzystaniu kasy rejestrującej w odniesieniu do dostawy wysyłkowej, za którą płatność jest dokonywana:
przelewem bankowym,