Przepis o płatnościach gotówkowych został tak skonstruowany, że przedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z fiskusem, powinni płacić wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego.
Wprawdzie Ministerstwo Finansów próbuje teraz wyjaśniać, kiedy zapłata gotówką może być zaliczona do podatkowych kosztów, ale nie rozwiewa to licznych wątpliwości przedsiębiorców.
Zasadniczy problem dotyczy sytuacji, gdy płatności jest kilka. Czy wówczas mamy do czynienia z jedną transakcją, czy z wieloma?