Przedsiębiorca, który uzyskał podpis elektroniczny poza granicami Polski, nie wykorzysta go do przesłania fiskusowi jednolitego pliku kontrolnego – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Przyznaje zarazem, że pracuje nad kompleksowym rozwiązaniem tego problemu i umożliwieniem wykorzystywania zagranicznego podpisu.
Na razie dotyczy to tylko dużych firm, bo to one muszą od lipca 2016 r. przesyłać co miesiąc fiskusowi ewidencję VAT w formacie JPK. Inne informacje (np. dotyczące stanu magazynów) powinny być przekazywane w ten sam sposób na żądanie urzędników skarbowych. Obowiązki te będą jednak stopniowo rozszerzane i do lipca 2018 r. mają objąć wszystkich podatników działających w Polsce.
Dotyczy to także podmiotów z zagranicy prowadzących działalność w naszym kraju. Te, już przed pierwszą wysyłką JPK, napotkały na nieoczekiwane kłopoty.
Zgodnie bowiem z par. 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 24 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 932) księgi podatkowe przesłane „za pomocą oprogramowania interfejsowego” powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Chodzi o podpis w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28 sierpnia 2014 r.).
W świetle tego przepisu kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza „zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego”.
Innymi słowy zagraniczna firma, która uzyska bezpieczny podpis elektroniczny np. w Niemczech bądź Danii, powinna mieć możliwość opatrzyć nim JPK przesyłany do polskiego urzędu skarbowego. Na razie jednak nie ma o tym mowy – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów. Resort potwierdził, że system do przyjmowania plików JPK poprawnie weryfikuje kwalifikowany podpis w obowiązującym w UE formacie XAdES-BES (Basic Electronic Signature). Zastrzegł jednak, że w takim wypadku kwalifikowany certyfikat powinien być wydany przez polski podmiot.