Nie mogę wpisać NIP, nie gromadzę danych wymaganych w pliku JPK, mój system informatyczny nie jest odpowiednio przystosowany – to jedne z wielu uwag podatników związanych z nowym obowiązkiem.
Ministerstwo Finansów opublikowało struktury JPK zaledwie kilka miesięcy przed ustawowym terminem złożenia w ten sposób ewidencji VAT. Podatnicy mieli wiele pytań dotyczących stosowania tych plików. Resort systematycznie udostępniał dodatkowe wyjaśnienia i odpowiedzi. Ostatnia ich część, wyjaśniająca wiele kluczowych kwestii dotyczących zakresu oraz praktycznych aspektów wdrażania raportowania w strukturze JPK, została udostępniona na kilka tygodni przed ustawowym terminem na złożenie ewidencji JPK_VAT za lipiec 2016 r. Ministerstwo na bieżąco precyzowało komunikaty zmieniające zakres informacji podlegających raportowaniu w strukturze JPK (takie jak choćby komunikat o braku konieczności wykazywania faktur zakupowych w strukturze fakturowej).
Tak krótki czas przewidziany przez ustawodawcę na wdrożenie niezbędnych rozwiązań systemowych, mnogość zmian legislacyjnych oraz brak pewności co do ostatecznego zakresu wymagań dotyczących JPK sprawiły, że części przedsiębiorców nie udało się zdążyć w terminie.
Zwłaszcza duży przedsiębiorca potrzebuje czasu na dostosowanie się do nowych wymagań. Obowiązek przesyłania informacji w strukturze JPK powoduje – wbrew zapowiedziom MF – konieczność wprowadzenia wielu zmian w systemach informatycznych przedsiębiorstw. Takie przedsięwzięcia wymagają nie tylko nakładów finansowych, lecz także odpowiedzialnego zaplanowania. Aktualizacje systemowe muszą być bowiem wprowadzane tak, aby nie zakłócać bieżącej działalności firmy. Równie istotne jest odpowiednie przeszkolenie pracowników.

Polecany produkt: Jednolity plik kontrolny>>>

Ustawa nie nakłada obowiązku gromadzenia pewnych informacji, ale w pliku JPK trzeba je podać – oto kolejne wyzwanie dla podatników, lwia część praktycznych problemów związanych z konfiguracją i wdrożeniem JPK jest bowiem związana z brakiem wymaganych danych w systemie podatnika. Temat jest niezwykle istotny, zwłaszcza że wiele pól w schematach JPK jest obligatoryjnych. Przykładem jest tutaj pole AdresWystawcy w strukturze JPK_VAT. Podatnik nie przechowuje w swoich rejestrach takich danych, ale pole trzeba uzupełnić.
Prawodawca nie przygotował plików JPK z myślą o podmiotach zagranicznych. Są przecież przedsiębiorstwa zagraniczne rozliczające VAT w Polsce. Firma mająca siedzibę np. w Berlinie nie może przecież podać takich danych jak gmina i województwo. Ministerstwo nie zakładało, że z czasem obejmie obowiązkiem raportowania JPK_VAT również zagraniczne spółki zarejestrowane dla celów VAT w Polsce. Zdanie zmieniło, ale w ślad za tym nie poszła na razie modyfikacja struktur JPK.
Polski przedsiębiorca wystawia fakturę zagranicznemu klientowi – to już standard. W niektórych branżach większość produktów i usług jest eksportowana. W pliku JPK na próżno jednak wpisywać NIP takiego kontrahenta. Odpowiednie pole przyjmuje tylko polskie numery.
Za niezłożenie JPK w terminie podatnikowi grożą sankcję, a nawet odpowiedzialność karna skarbowa. Można jednak liczyć na uniknięcie takich konsekwencji, o ile niezwłocznie podejmie się odpowiednie środki zaradcze.
Co nas czeka w przyszłości? Ministerstwo pracuje nad kolejnymi zmianami. Już dziś wiemy, że katalog siedmiu obowiązujących struktur JPK zostanie w przyszłości rozszerzony, a te obowiązujące czekają w niedługim czasie zmiany. Opisujemy zatem najważniejsze plany resortu, w tym te zmiany, które czekają nas jeszcze w tym roku.
Oddajemy w ręce czytelników zwięzły przegląd typowych problemów związanych z wdrożeniem JPK. Przedstawiamy wzory dokumentów, podpowiadamy, jak postąpić w konkretnej sytuacji. Warto odpowiednio dostosować się do nowych wymagań, aby uniknąć sporów z fiskusem.