Prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu nie będzie limitowane m.in. dla: architektów, muzyków, aktorów i dziennikarzy.
Wynika to z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o PIT zaproponowanego przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zmiana miałaby wejść w życie już w 2017 r.
Twórcy mogą już dziś pomniejszyć przychody z tytułu praw autorskich o 50-proc. koszty podatkowe. Jednak od 1 stycznia 2013 r. roczny limit takiego odliczenia nie może przekroczyć kwoty 42 764 zł (czyli połowy pierwszego przedziału skali podatkowej). Jeżeli łączne koszty podatkowe twórcy są wyższe, to od nadwyżki traci on prawo do tej preferencji, chyba że udowodniłby, iż faktycznie poniesione przez niego koszty były wyższe niż ustawowy limit.
Teraz minister kultury i dziedzictwa narodowego chce powrócić częściowo do stanu sprzed 2013 r. W związku z tym zaproponował zmianę, która spowoduje, że limit odliczeń nie będzie dotyczył podatników uzyskujących przychody z działalności twórczej w zakresie: architektury, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego, oraz sztuki ludowej.
Preferencja ma również dotyczyć aktorów, artystów estradowych, reżyserów, dyrygentów, śpiewaków, muzyków, kostiumologów, scenografów.
Limit ma być też zniesiony dla działalności produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów oraz publicystycznej, a także z tytułu udziałów w konkursach oraz z dziennikarstwa.
Resort szacuje, że zmiana będzie dotyczyć 113 390 osób.
Nowe zasady rozliczeń miałyby dotyczyć dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT – w konsultacjach