Jeżeli jednostki samorządowe nie oddadzą przed 1 października br. kwoty VAT od inwestycji sfinansowanej ze środków unijnych, nie będą mogły się ubiegać o jego zwrot z urzędu skarbowego.
Taki warunek został zapisany w uchwalonej przez parlament nowej ustawie dotyczącej m.in. centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (zwanej specustawą). Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację.
Reklama
Jest ona konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 września 2015 r. w sprawie gminy Wrocław (C-276/14). Trybunał przesądził, że jednostki organizacyjne gminy nie mogą być odrębnym podatnikiem VAT. Jest nim bowiem gmina.

Reklama
Wyrok TSUE potwierdził tym samym możliwość ubiegania się przez samorządy o zwrot VAT naliczonego od inwestycji. Ustawa jednak to prawo ogranicza. Z przyjętej już przez Sejm senackiej poprawki wynika, że gminy będą miały taką możliwość, pod warunkiem że oddadzą VAT do UE przed 1 października 2016 r. (Sejm przesunął termin wejścia w życie ustawy na ten właśnie dzień). VAT był bowiem dotychczas traktowany jako wydatek kwalifikowany podlegający unijnej refundacji.
Wcześniejsza wersja ustawy zakładała, że warunkiem będzie zwrot VAT do Unii przed złożeniem korekty deklaracji, a na nią podatnik ma w praktyce 5 lat. Przyjęta poprawka Senatu znacznie ten okres skraca; oznacza, że gminy będą miały na zwrot podatku do UE zaledwie trzy tygodnie.
Zdaniem Janiny Fornalik, menedżera i doradcy podatkowego w MDDP, fiskus chce w ten sposób zniechęcić gminy do korekt.
Ekspertka przypomina, że dotychczas urzędy skarbowe i sądy odmawiały gminom odliczenia VAT z inwestycji dotyczących np. zakładów budżetowych, traktując te jednostki jak odrębnych podatników. Zmieniło się to właśnie po wyroku TSUE. Gminy zaczęły więc starania o odzyskanie podatku wskutek złożenia korekt.
Zdaniem Janiny Fornalik uzależnienie takiego prawa od zwrotu VAT do UE jest niezgodne z przepisami unijnymi i zasadą neutralności podatku VAT. Ekspertka podkreśla, że warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Nie może nim być natomiast konieczność zwrócenia VAT do Unii.
Gminom bardziej opłaca się wystąpić o odzyskanie podatku naliczonego niż traktować go jako wydatek kwalifikowany podlegający refundacji, ponieważ inwestycje nie są finansowane ze środków unijnych w całości.
Niższy CIT
Od 1 stycznia 2017 r. małe firmy będą mogły płacić nie 19 proc., ale 15 proc. CIT. Do podpisu prezydenta trafiła nowelizacja ustaw o PIT i o CIT. Niższy podatek będą płacić firmy, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro, a także rozpoczynające działalność. Preferencyjnej stawki nie zastosują podatkowe grupy kapitałowe. Według szacunków MF z 15-proc. stawki podatku będzie mogło skorzystać ok. 90 proc. podatników CIT, czyli blisko 400 tys. firm
Etap legislacyjny
Ustawa m.in. o szczególnych zasadach rozliczeń VAT przez jednostki samorządu terytorialnego – czeka na podpis prezydenta.
Nowelizacja ustaw o PIT i o CIT – czeka na podpis prezydenta.